روشن نشدن پنل رسیور لینوکسی eclass 7777


با سلام
رسیور eclass 7777 کار میکرد ولی پنل روشن نمیشد که با بررسی مقاومت smd به لوکیشن R9 و 7/5 اهم سوخته بود با تعویض مشکل حل شد .تصاوير پيوست شده